fbpx

Általános szerződési feltételek

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
A Hosszúhegyi Vendégház üzemeltetője a Novoport Kft.
Székhelye:  2095 Pilisszántó Novoszádek u. 002712. hrsz.
A vendégház címe: ​2095 Pilisszántó Novoszádek u. 67.
Adószám: ​25706215-2-13
Üzemeltetési engedély száma: 2322/2023

2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
2.1. Jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek és azok szolgáltatásainak igénybevételét.
2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. SZERZŐDŐ FÉL
3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A FOGLALÁS MÓDJA, MÓDOSÍTÁSA, ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG
4.1. A Szolgáltató foglalást kizárólag írásban, e-mailben (ivett@hosszuhegyivendeghaz.hu) vagy postai levél  (Novoport Kft., 1028 Budapest, Aszú köz 3/a) formájában fogad el. Telefonon keresztül kizárólag tájékoztatást tudunk adni!
4.2. A szerződés a Vendég foglalására a Szolgáltató által írásban megküldött ajánlat elfogadásával és annak megerősítésével jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül, egyidejűleg a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) elfogadását is jelenti.
4.3 Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
4.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szállásfoglalás visszaigazolásában meghatározott összegű előleg fizetését kösse ki, ebben az esetben a szolgáltatási szerződés az előlegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napján jön létre. Amennyiben az előleg a visszaigazolásban kitűzött határnapig nem érkezik be, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége és szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
4.5. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
4.5.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a Vendégházat, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett Vendégházat a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.5.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. 
4.6 A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. LEMONDÁSI FELTÉTELEK
5.1. A megrendelt szállás kötbér fizetése nélkül az érkezés napját megelőző 30. napon túl mondható le vagy módosítható, ebben az esetben a foglalásban kikötött és megfizetett előleg a banki költségekkel csökkentve visszafizetésre kerül, vagy egy másik időpontra vonatkozó foglalásra átvihető. Lemondást és módosítást kizárólag írásos formában tudunk elfogadni. 
5.2 Az érkezést megelőző 29 napon belüli, de 14. napon túli lemondás esetén a fizetendő kötbér a teljes foglalási érték 50%-a, abban az esetben, ha a ​Szolgáltató a foglalási időszakra nem talál más vendéget a Vendégházba. Amennyiben a Vendégház kiadásra kerül, a Vendég a befizetett foglalási értéket a lemondás napjtól számított 6 hónapon belül egy másik foglalásnál igénybe veheti.
5.3 Az érkezést megelőző 14 napon belüli lemondás esetén a fizetendő kötbér a teljes foglalási érték abban az esetben, ha a Szolgáltató nem talál más vendéget a Vendégházba. Amennyiben a Vendégház kiadásra kerül, a Vendég a befizetett foglalási értéket egy másik foglalásnál igénybe veheti.
5.4 Lemondás elmaradásakor Szolgáltató a teljes befizetett foglalóra igényt tart.
5.5 Lemondás vagy a lemondás elmaradása esetén a kötbér fizetésétől függetlenül a ​Szolgáltató elszállásolási kötelezettsége megszűnik és jogosult az igénybe nem vett Vendégházat más vendég részére kiadni.
5.6 Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a foglalás írásbeli visszaigazolását követő 48. óra elteltével megszűnik.
5.7 Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 15:00 óráig nem érkezik meg, vagy írásban nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a ​teljes befizetett foglalóra kötbérként igényt tart. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

6. ÁRAK
6.1. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett  áthárítja a Szerződő félre.
6.2. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a honlapunkon (www.hosszuhegyivendeghaz.hu) kerülnek meghirdetésre.

7. FIZETÉS MÓDJA, GARANCIA
8.1. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására a szálláshely díjának 50%-os előleg megfizetését kéri.
8.2 A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtandó szálláshely ellenértékére legkésőbb az érkezést megelőző 7. napon igényt tart.
8.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy
a) bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető Bankjának a Vendég érkezési napján érvényes valuta vételi árfolyamán történik.
b) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (bankkártya, Szép kártya, Revolut, banki átutalás, továbbá külön szerződés alapján; kupon, voucher stb.), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja.
8.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.

8. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
9.1 A Vendég a szálláshelyet az érkezés napján 15 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out).
9.2 Ha a Vendég a Vendégházat az érkezés napján reggel 10 óra előtt kívánja elfoglalni - ezt előzetesen írásban jelzi és a foglaltság engedi -, úgy az előző éjszaka 50%-ban felszámításra kerül.
9.3 ​Ha a Vendég a Vendégházat az elutazás napján 10 óra után kívánja elhagyni - ezt írásban jelzi és a foglaltság engedi -, úgy a következő éjszaka 50%-ban felszámításra kerül.

10. HÁZIÁLLATOK, DOHÁNYZÁS
10.1. A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat csak előzetes egyeztetést követően vihető be.
10.2. A Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben és különösen a vendégszobákban tilos a dohányzás. Dohányozni az udvaron erre kijelölt területen lehet.
10.3 Amennyiben a Vendég a dohányzási tilalmat megszegi és ennek következtében az épület berendezéseiben kár keletkezik az okozott kárt és költséget a Vendég távozás előtt megfizetni köteles. Az épületben történő dohányzás esetén távozáskor 50.000,- Ft extra díjat számolunk fel.

11. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK VISSZAUTASÍTÁSA, A SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSE
11.1. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásaira szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott Vendégházat (beleértve az épületet, a hozzá tartozó épületrészeket, kertet, létesítményt illetve eszközöket) és/vagy szándékosan kárt okoz,
b) a Vendég megszegi a szállás és szolgáltató hely biztonságával, rendjével kapcsolatos szabályokat, a Vendégház Házirendjét, Szolgáltató képviselőivel más Vendégekkel vagy a szomszédokkal, kifogásolható módon durván viselkedik, alkohol és/vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, 
c) a Vendég fertőző betegségben szenved,
d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

12. NEM TELJESÍTÉS
12.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles az alábbi kompenzációs lehetőségek egyikét a Vendég kérésének megfelelően nyújtani:
a) Szerződésben szereplő szálláshelyszolgáltatás Vendég által megfizetett, de Szolgáltató hibájából meghiúsult szolgáltatás díját azonnal visszafizetni,
b) a Szerződésben szereplő szálláshelyszolgáltatást az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra egy későbbi, a Vendég által kiválasztott időpontban biztosítani.
12.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

13. A SZERZŐDŐ FÉL JOGAI
13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szállás és szolgáltató helyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
13.3 A Vendég panasztételi joga a szállás és szolgáltató helyről történt távozását követően megszűnik.

14. A SZERZŐDŐ FÉL KÖTELEZETTSÉGEI
14.1. Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
14.2. A Vendég a szálláshelyen saját felelősségére tartozkódhat, köteles betartani a tűz- és tűzrendészetre vonatkozó, valamit Házirendben megfogalmazott valamennyi szabályt.
14.3 A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 12 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató létesítményeiben.

15. A SZERZŐDŐ FÉL KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
15.1 A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.
15.2 Amennyiben a Vendég elveszti a Vendégház kulcsát, a pótlása a Vendéget terheli 30.000 Ft értékben.

16. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI
Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

17. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE
A Szolgáltató köteles;
a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standardek szerint teljesíteni
b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

18. A SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a szálláshely épületén belül a Szolgáltató, vagy Szolgáltató képviselőinek hibájából következett be.
18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató vagy Szolgáltató képviselőinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshelyen, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
18.2. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
18.3 A kártérítés mértéke a Vendég bizonyítható anyagi kára, de legfeljebb a Szerződés szerinti napi szálláshelyár összegének ötszöröse.

19. TITOKTARTÁS
A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta - a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

20. VIS MAJOR
20.1 Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, közüzemi szolgáltatások hiánya, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. 20.2 Amennyiben a vis maior csak késedelmet idéz elő, a vis maiornak tekintett napokra megfizetett szálláshely díj visszatérítésre kerül.
20.3 Amennyiben a vis maior körülmény lehetetlenné teszi a szerződés teljesülését a szerződés megszűnik és amegfizetett előleg ill. szálláshelydíj visszatérítésre kerül.
20.4 A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

21. A FELEK JOGVISZONYÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG
A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

22. WEBOLDAL
A Szolgáltató nincs befolyással a weboldalain belinkelt vagy hivatkozott, harmadik fél tulajdonában lévő anyag megtervezésére és tartalmára.

A Szerződő fél az Általános Szerződési Feltéteket a hosszuhegyivendeghaz.hu oldalon a foglalással egyidejűleg megismerte, tudomásul vette, annak kötelezettségeit magára nézve elismeri.

Érvényes 2023. április 1-től visszavonásig.

Pilisszántó, 2023. április 1.